ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ανω Καλεντίνη                       -2015

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ                                                 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.)  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη συνελθών σε συνεδρίαση την 2-12-2015 με θέμα: «Συζήτηση  επί του  Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.)» ,

αφού  το θέμα αναλύθηκε και συζητήθηκε λεπτομερώς και

με δεδομένο ότι η περιοχή του Δήμου μας  χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακή υστέρηση,  είναι η πλέον υποβαθμισμένη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου  με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. και  ως εκ τούτου θα πρέπει στο  Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.  να συμπεριληφθούν για την περιοχή του Δήμου έργα και δράσεις  για:

 • την ανάπτυξη της περιοχής,
 • την ανακοπή της παραπέρα υποβάθμισης,
 • την προβολή του πολιτιστικού κεφαλαίου,
 • την αποτροπή της πλυθησμιακής συρίκνωσης,
 • την προστασία του περιβάλλοντος  
 • την αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων
 • την ενίσχυση των διοικητικών  και κοινωνικών υποδομών

 

προτείνουμε τα εξής

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  :   ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 • Πρόβλεψη για την   βελτίωση και λειτουργική αποκατάσταση  της εθνικής οδού Άρτας – Καρδίτσας, η οποία παραμένει ημιτελής (στα αρχικά στάδια) εδώ και 10ετίες.

Μάλιστα η Περιφέρεια Θεσσσαλίας έχει εντάξει στις προτεραιότητές αυτή την οδό στο νέο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α., μέχρι την γέφυρα Κοράκου του Αχελώου.

 

 • Πρόβλεψη για την λειτουργική αποκατάσταση  του οδικού δικτύου που διασυνδέει τους όμορους Δήμους και Περιφέρειες

ü  Δρόμος Τετραφυλίας- Κεντρικών Τζουμέρκων (Καστανιά -  Τετράκωμο),

ü  Δρόμος Τετραφυλίας -  Ευρυτανίας (Αστροχώρι- Μεσόπυργο - Αυλάκι Ευρυτανίας ,

ü  Δρόμος Δ.Δ. Γ. Καραϊσκάκη -  Δήμου Νικ. Σκουφά (Δημαριό – Κομπότι),

ü  Δρόμος  Δ.Δ, Ηρακλείας – Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Ανω Καλεντίνη - Αθαμάνιο)

ü  Δρόμος Δ.Δ. Γ. Καραϊσκάκη – Δήμου  Αμφιλοχίας (Κλειδί -  Εμπεσός)

 

 • Λειτουργική αποκατάσταση του  εσωτερικού ορεινού οδικού δικτύου του  Δήμου Γ. Καραϊσκάκη

 

 • Διασύνδεση του Δήμου με την Εγνατία οδό

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2ο      ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ανάπτυξη της  εντατικής και σταβλισμένης κτηνοτροφίας με την δυνατότητα ίδρυσης οργανωμένων κτηνοτροφικών μονάδων, ίδρυσης κτηνοτροφικού πάρκου κ.λ.π. αλλά και της εντατικής και εκτατικής  με την οριοθέτηση των βοσκοτόπων κ.λ.π.
 • Ανάπτυξη της αγροτικής καλλιέργειας με την παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων σε ιδιώτες, την καλλιέργεια αρωματικών φυτών, την κατασκευή αρδευτικών έργων κ.λ.π.
 • Ανάπτυξη μελισσοκομίας
 • Διασύνδεση των παραγωγικών φορέων (πρωτογενής τομέας) με την μεταποιητικές μονάδες αγροτο – κτηνοτροφικών προϊόντων
 • Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας και μεταποίησης  προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής (τυροκομεία κ.λ.π.)
 •  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο :     ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ -  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Προβολή και ανάδειξη  πολιτιστικού κεφαλαίου της περιοχής (μνημεία αρχαιολογικοί χώροι κ.λ.π., όπως:

ü  Μονή Σέλτσου Πηγών

ü  Μονή Ρουβέλιστας Ανω Καλεντίνης

ü  Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Σκουληκαριά

ü  Μονή Παναγίας της Μεγαλόχαρης στη Μεγαλόχαρη

ü  Νερόμυλος «Βακούφικος» στη θέση « ΜΟΥΤΣΑΚΑΛΑ» Πηγών

ü  Νερόμυλος  Λιόλιου στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΙΑ» Πηγών

ü  Νερόμυλος στη θέση «ΠΟΤΑΜΙ ΠΛΑΚΟΒΙΤΣΑΣ» Διασσέλου

ü  Νερόμυλος - νεροτριβή  (ολόκληρο συγκρότημα) στην Ελάτη

ü  Πέτρινο  μονότοξο γεφύρι στη θέση  «ΚΑΜΑΡΑ ΠΛΑΚΟΒΙΤΣΑΣ» στο Διάσσελο

ü  Πέτρινο μονότοξο  γεφύρι «ΚΑΜΑΡΑ ΒΡΑΤΣΙΣΤΑ» στην Ανω Καλεντίνη

ü  Πέτρινο  μονότοξο γεφύρι «ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» στην Ανω Καλεντίνη

ü  Αρχαιολογικό μνημείο, ναός «ΕΡΕΙΠΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ» στο  Βελεντζικό

ü  Αρχαιολογικό μνημείο, ναός «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» στο Δημαριό

ü  Αρχαιολογικό μνημείο, ναός «ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» στο Δημαριό

ü  Αρχαιολογικό μνημείο, ναός «ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» στον Μεσόπυργο

ü  Αρχαιολογικό μνημείο, ναός «ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ» στο Δημαριό

ü  Αρχαιολογικό μνημείο, ναός «ΚΟΥΛΙΑ»  στις Πηγές , γέφυρα Κοράκου

 

 • Προβολή και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (περιοχές NATURA, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, Κοιλάδας Αχελώου κ.λ.π.)
 • Ιδρυση  τουριστικών μονάδων  και μέσων για την ανάπτυξη του τουρισμού υπαίθρου, αγροτουρισμού, ορειβατικού, φυσιολατρικού, αθλητικού, πολιτισμικού, εκπαιδευτικού κ.λ.π.
 • Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε όλη την περιοχή του Δημου Γ. Καραϊσκάκη

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο    : ΑΠΕ

 • Εγκατάσταση Α.Π.Ε. με την προϋπόθεση ότι:
  • Δεν επηρεάζουν το τουριστικό ενδιαφέρον της περιοχής
  • Υπάρχει σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας,
  • Δεν επηρεάζουν το οικοσύστημα της περιοχής και να είναι  συμβατές  με το φυσικό περιβάλλον  και
  • Η εγκαταστασή τους να παρέχει  ισχυρά  κίνητρα  στους κατοίκους για την αποδοχή τους (αντισταθμιστικά οφέλη κ.λ.π.)

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο :   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Λήψη μέτρων προστασίας της άγριας χλωρίδας και πανίδας  της περιοχής μας
 • Λήψη μέτρων προστασίας  των δασών.
 • Λήψη μέτρων προστασίας του υδάτινου δυναμικού
 • Λήψη μέτρων απορρύπανσης του περιβάλλοντος
 • Λήψη μέτρων για την προστασία ποτάμιων οικοσυστημάτων

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο :   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 • Ενίσχυση της διοικητικής αυτοτέλειας του Δήμου, αναβαθμίζοντας τις Διοικητικές και Κοινωνικές Υποδομές της έδρας του Δήμου, όπως:

ü  Την ενδυνάμωση του Κέντρου Υγείας Άνω Καλεντίνης

ü  Την ίδρυση Αστυνομικού τμήματος στην Ανω Καλεντίνη

ü  Την ίδρυση σταθμού ΕΚΑΒ στην περιοχή του Δήμου

ü  Την ενίσχυση των διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου,

ούτως ώστε η έδρα του Δήμου να αναλάβει τον διοικητικό ρόλο που της δόθηκε και να ενισχυθεί ο κοινωνικοοικονομικός ιστός με στόχο την συγκράτηση του πληθυσμού και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

 

        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ  29-11-2015

 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στις 29-11-2015, ημέρα Κυριακή, με μεγάλη συμμετοχή των μελών και φίλων μας και με παρουσία προέδρων συλλόγων καθώς και του Δημάρχου  Γεωργίου Καραϊσκάκη Περικλή Μίγδου.

Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε με τοποθέτηση του προέδρου του Συλλόγου μας, Χρήστου Τόλη, ο οποίος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της τροποποίησης του καταστατικού, και την ανάγκη εκσυγχρονισμού αυτού, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελέσει για τη νέα γενιά και κυρίως τους νέους που θα αναλάβουν  τη συνέχιση της διοίκησης, του μοναδικού πλέον στο χωρίο μας πολιτιστικού και όχι μόνο, φορέα- του Συλλόγου μας-, χρήσιμο εργαλείο δουλειάς για τη διοίκηση και την ενασχόλησή τους με τα κοινά του τόπου μας, εξειδικεύοντας και αναλύοντας, στην ουσία , τα υπάρχοντα άρθρα, και τροποποιώντας ορισμένα από αυτά σύμφωνα πάντα με τις αρχές και τους σκοπούς των πρωτοϊδρυσάντων μελών του Συλλόγου.

Μια τροποποίηση που όπως αποδείχθηκε στη πορεία της συζήτησης και την ανάλυση που προέκυψε από τον Νομικό – Δικηγόρο και συντάκτη του πρώτου καταστατικού και της παλαιότερης τροποποίησής του, Ιωάννη Θ. Τόλη, όχι μόνο κρίθηκε αναγκαίο για την εξειδίκευση ερμηνειών των άρθρων, αλλά επιβαλλόταν και οι σχετικές τροποποιήσεις ,εξαλείφοντας παρερμηνείες και συγχύσεις.

Το κείμενο των τροποποιήσεων του καταστατικού, αναρτημένο ήδη από τον Φεβρουάριο του 2015 στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, και μοιραζόμενο εντύπως σε όσα μέλη το επιθυμούσαν, και το οποίο παραμένει προσβάσιμο ακόμη σε όλα τα μέλη μας, διαφοροποιήθηκε στη Γ.Σ., σε ότι είχε να κάνει με την τροποποίηση του άρθρου περί πολεοδομικού ελέγχου.

Αφού εκλέχθηκε το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, αποτελούμενο από:

Πρόεδρο: Κώστα Τσαμπά

Μέλη: α) Τάκη Τσουβέλα, β)Δήμο Τσούφη

Γραμματείς: α) Άγγελο Χοβαρδά, β) Λάμπρο Τόλη

 και θεωρήθηκε απαρτία, έγινε ανάγνωση όλων των άρθρων του καινούργιου μας τροποποιούμενου καταστατικού, από τον Δικηγόρο Ιωάννη Θ. Τόλη.

Η Γενική συνέλευση ομόφωνα ψήφισε αυτά κατ’ άρθρο, κάνοντας ιδιαίτερη συζήτηση για την τελική τους μορφή στα συγκεκριμένα άρθρα, όπου επίσης ψηφίστηκαν ομόφωνα.

1)    Τροποποίηση – συμπλήρωση – αναδιατύπωση άρθρου 3 «ΣΚΟΠΟΣ».

2)    Τροποποίηση άρθρου 25 παλαιού καταστατικού (πλέον άρθρο 19) Διάρκεια θητείας ΔΣ σε τριετία.

3)    Δυνατότητα ψηφοφορίας σε Γενικές Συνελεύσεις με εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

4)    Αρχαιρεσίες – Ψηφοφορία με αυτοπρόσωπη παρουσία, Δυνατότητα να διεξάγονται αρχαιρεσίες την ίδια ημέρα και ώρα τόσο στην έδρα του σωματείου στην Αθήνα όσο και στο χωριό της Μεγαλόχαρης.

5)    Πρόβλεψη δυνατότητα σύστασης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ υπό την εποπτεία του σωματείου. 

6)    Ορισμός ύψους χρηματικού ποσού για να ανακηρυχθεί κάποιος δωρητής και ευεργέτης , ήτοι άνω των 500,00 ευρώ.

7)    Πρόβλεψη και ανάλυση καθηκόντων Εφόρου περιουσίας – αναπτυξιακών έργων και περιβάλλοντος.

8)    Πρόβλεψη και ανάλυση καθηκόντων Εφόρου επιμόρφωσης και εκδηλώσεων .

9)    Πρόβλεψη και ανάλυση καθηκόντων Επιτροπών Εργασίας.

10)           Πρόβλεψη και ανάλυση καθηκόντων Εφόρου περιουσίας – αναπτυξιακών έργων και περιβάλλοντος.

11)           Τροποποίηση – συμπλήρωση – αναδιατύπωση – αναριθμητισμός  όλων των άρθρων – κωδικοποίηση νέου  καταστατικού όπως αυτό αναγνώστηκε και εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29/11/2015.

 

 

          Τέλος, προτάθηκε από τον Πρόεδρο Χρήστο Τόλη, νέα τροποποίηση, η οποία δεν περιεχόταν στο αναρτημένο στο site του Συλλόγου, καταστατικό και αφορούσε την ονομασία του Συλλόγου. Συγκεκριμένα πρότεινε την μετονομασία από «Εκπολιτιστικό & Λαογραφικό Σύλλογο Κάτω Συνοικιών Μεγαλόχαρης Άρτας» σε «Εκπολιτιστικό & Λαογραφικό Σύλλογο Μεγαλόχαρης Η ΜΠΟΤΣΙΩΤΙΣΣΑ», με κορμό τις ίδιες υπάρχουσες συνοικίες, ίδια σφραγίδα και ίδιες συνθήκες λειτουργίας, υπογραμμίζοντας ότι, ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα, ισχύει και στο μέλλον, σχετικά με την δυνατότητα  εγγραφής νέων μελών από άλλες συνοικίες του χωριού μας, πάντα με την απόλυτη πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας, τονίζοντας, επίσης, ότι οι λόγοι που προκάλεσαν τον διαχωρισμό του χωριού σε Πάνω και Κάτω Συνοικίες πριν 35 χρόνια, δεν βρίσκουν πλέον έδαφος σήμερα και κυρίως στη νεότερη γενιά, και ότι πρέπει πλέον να μπει ένα τέλος στο διχασμό του Πάνω και του Κάτω και σε αυτούς που τον πρεσβεύουν. Οι πιο πολλοί από εμάς, ανέφερε, είμαστε γεννημένοι και εγγεγραμμένοι στα Δημόσια έγγραφα, στη Μεγαλόχαρη Άρτας και όχι σε κάποιες από τις συνοικίες της .

Η πρόταση, αν και βρήκε έδαφος σε αρκετά από τα μέλη, δεν κατέστη δυνατό να υπερψηφιστεί και να τροποποιηθεί, αλλά έμεινε όμως ως παρακαταθήκη για το μέλλον. 

You are here: Home Διαμονή Γενικά