Αρχείο άρθρων

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ανω Καλεντίνη                       -2015

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ                                                 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.)  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη συνελθών σε συνεδρίαση την 2-12-2015 με θέμα: «Συζήτηση  επί του  Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.)» ,

αφού  το θέμα αναλύθηκε και συζητήθηκε λεπτομερώς και

με δεδομένο ότι η περιοχή του Δήμου μας  χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακή υστέρηση,  είναι η πλέον υποβαθμισμένη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου  με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. και  ως εκ τούτου θα πρέπει στο  Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.  να συμπεριληφθούν για την περιοχή του Δήμου έργα και δράσεις  για:

 

προτείνουμε τα εξής

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  :   ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Μάλιστα η Περιφέρεια Θεσσσαλίας έχει εντάξει στις προτεραιότητές αυτή την οδό στο νέο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α., μέχρι την γέφυρα Κοράκου του Αχελώου.

 

ü  Δρόμος Τετραφυλίας- Κεντρικών Τζουμέρκων (Καστανιά -  Τετράκωμο),

ü  Δρόμος Τετραφυλίας -  Ευρυτανίας (Αστροχώρι- Μεσόπυργο - Αυλάκι Ευρυτανίας ,

ü  Δρόμος Δ.Δ. Γ. Καραϊσκάκη -  Δήμου Νικ. Σκουφά (Δημαριό – Κομπότι),

ü  Δρόμος  Δ.Δ, Ηρακλείας – Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Ανω Καλεντίνη - Αθαμάνιο)

ü  Δρόμος Δ.Δ. Γ. Καραϊσκάκη – Δήμου  Αμφιλοχίας (Κλειδί -  Εμπεσός)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2ο      ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο :     ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ -  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ü  Μονή Σέλτσου Πηγών

ü  Μονή Ρουβέλιστας Ανω Καλεντίνης

ü  Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Σκουληκαριά

ü  Μονή Παναγίας της Μεγαλόχαρης στη Μεγαλόχαρη

ü  Νερόμυλος «Βακούφικος» στη θέση « ΜΟΥΤΣΑΚΑΛΑ» Πηγών

ü  Νερόμυλος  Λιόλιου στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΙΑ» Πηγών

ü  Νερόμυλος στη θέση «ΠΟΤΑΜΙ ΠΛΑΚΟΒΙΤΣΑΣ» Διασσέλου

ü  Νερόμυλος - νεροτριβή  (ολόκληρο συγκρότημα) στην Ελάτη

ü  Πέτρινο  μονότοξο γεφύρι στη θέση  «ΚΑΜΑΡΑ ΠΛΑΚΟΒΙΤΣΑΣ» στο Διάσσελο

ü  Πέτρινο μονότοξο  γεφύρι «ΚΑΜΑΡΑ ΒΡΑΤΣΙΣΤΑ» στην Ανω Καλεντίνη

ü  Πέτρινο  μονότοξο γεφύρι «ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» στην Ανω Καλεντίνη

ü  Αρχαιολογικό μνημείο, ναός «ΕΡΕΙΠΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ» στο  Βελεντζικό

ü  Αρχαιολογικό μνημείο, ναός «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» στο Δημαριό

ü  Αρχαιολογικό μνημείο, ναός «ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» στο Δημαριό

ü  Αρχαιολογικό μνημείο, ναός «ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» στον Μεσόπυργο

ü  Αρχαιολογικό μνημείο, ναός «ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ» στο Δημαριό

ü  Αρχαιολογικό μνημείο, ναός «ΚΟΥΛΙΑ»  στις Πηγές , γέφυρα Κοράκου

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο    : ΑΠΕ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο :   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο :   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ü  Την ενδυνάμωση του Κέντρου Υγείας Άνω Καλεντίνης

ü  Την ίδρυση Αστυνομικού τμήματος στην Ανω Καλεντίνη

ü  Την ίδρυση σταθμού ΕΚΑΒ στην περιοχή του Δήμου

ü  Την ενίσχυση των διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου,

ούτως ώστε η έδρα του Δήμου να αναλάβει τον διοικητικό ρόλο που της δόθηκε και να ενισχυθεί ο κοινωνικοοικονομικός ιστός με στόχο την συγκράτηση του πληθυσμού και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών