Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε !!!

Εντός των ημερών -όπως ειπώθηκε και όπως είχε αποφασισθεί και ανακοινωθεί στο δημοτικό συμβούλιο της 10 - 9 - 2010 - ξεκινούν οι εργασίες ολοκλήρωσης του έργου της γέφυρας στον Παλιόμυλου.
Όπως γράφει στην "τεχνική περιγραφή" του ο μηχανικός του συγκεκριμένου έργου Δημήτριος Σιαπλαούρας, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

 

 

"Στη θέση Παλιόμυλος σε υπάρχουσα γέφυρα θα κατασκευαστούν πτερυγότοιχοι συνολικού μήκους σαράντα τεσσάρων μέτρων ανάντι και κατάντι της γέφυρας.

Μετά την κατασκευή των πτερυγοτοίχων θα γίνει επιχωμάτωση του χώρου για να δημιουργηθεί πρόσβαση σε παρακείμενο οικισμό.

Στην αριστερή πλευρά της γέφυρας θα γίνει διαπλάτυνση του χώρου για την ομαλή διέλευση των τροχοφόρων.

 

 

ΔΑΠΑΝΗ:

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 20.173,530 Ευρώ συμπεριλαμβανομένης της αξίας του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί με πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ 2010.

ίδωμεν!

 

 

 

You are here: Home Γενικά Ειδήσεις-Πληροφορίες Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε !!!