Πiθάρι

Διαβάστε γιlainiα το πιθάρι της φωτογραφίας που βρέθηκε στην περιοχή Αμπέλια και συγκεκριμένα σε χωράφι του Λάζου Τόλη, στις αρχές της δεκαετίας του ‘60 και  το οποίο δώρισε στο σύλλογό μας ο γιός του ¨μπαρμπα-Λάζου",
Αποστόλης Τόλης.