ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ  29-11-2015

 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στις 29-11-2015, ημέρα Κυριακή, με μεγάλη συμμετοχή των μελών και φίλων μας και με παρουσία προέδρων συλλόγων καθώς και του Δημάρχου  Γεωργίου Καραϊσκάκη Περικλή Μίγδου.

Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε με τοποθέτηση του προέδρου του Συλλόγου μας, Χρήστου Τόλη, ο οποίος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της τροποποίησης του καταστατικού, και την ανάγκη εκσυγχρονισμού αυτού, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελέσει για τη νέα γενιά και κυρίως τους νέους που θα αναλάβουν  τη συνέχιση της διοίκησης, του μοναδικού πλέον στο χωρίο μας πολιτιστικού και όχι μόνο, φορέα- του Συλλόγου μας-, χρήσιμο εργαλείο δουλειάς για τη διοίκηση και την ενασχόλησή τους με τα κοινά του τόπου μας, εξειδικεύοντας και αναλύοντας, στην ουσία , τα υπάρχοντα άρθρα, και τροποποιώντας ορισμένα από αυτά σύμφωνα πάντα με τις αρχές και τους σκοπούς των πρωτοϊδρυσάντων μελών του Συλλόγου.

Μια τροποποίηση που όπως αποδείχθηκε στη πορεία της συζήτησης και την ανάλυση που προέκυψε από τον Νομικό – Δικηγόρο και συντάκτη του πρώτου καταστατικού και της παλαιότερης τροποποίησής του, Ιωάννη Θ. Τόλη, όχι μόνο κρίθηκε αναγκαίο για την εξειδίκευση ερμηνειών των άρθρων, αλλά επιβαλλόταν και οι σχετικές τροποποιήσεις ,εξαλείφοντας παρερμηνείες και συγχύσεις.

Το κείμενο των τροποποιήσεων του καταστατικού, αναρτημένο ήδη από τον Φεβρουάριο του 2015 στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, και μοιραζόμενο εντύπως σε όσα μέλη το επιθυμούσαν, και το οποίο παραμένει προσβάσιμο ακόμη σε όλα τα μέλη μας, διαφοροποιήθηκε στη Γ.Σ., σε ότι είχε να κάνει με την τροποποίηση του άρθρου περί πολεοδομικού ελέγχου.

Αφού εκλέχθηκε το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, αποτελούμενο από:

Πρόεδρο: Κώστα Τσαμπά

Μέλη: α) Τάκη Τσουβέλα, β)Δήμο Τσούφη

Γραμματείς: α) Άγγελο Χοβαρδά, β) Λάμπρο Τόλη

 και θεωρήθηκε απαρτία, έγινε ανάγνωση όλων των άρθρων του καινούργιου μας τροποποιούμενου καταστατικού, από τον Δικηγόρο Ιωάννη Θ. Τόλη.

Η Γενική συνέλευση ομόφωνα ψήφισε αυτά κατ’ άρθρο, κάνοντας ιδιαίτερη συζήτηση για την τελική τους μορφή στα συγκεκριμένα άρθρα, όπου επίσης ψηφίστηκαν ομόφωνα.

1)    Τροποποίηση – συμπλήρωση – αναδιατύπωση άρθρου 3 «ΣΚΟΠΟΣ».

2)    Τροποποίηση άρθρου 25 παλαιού καταστατικού (πλέον άρθρο 19) Διάρκεια θητείας ΔΣ σε τριετία.

3)    Δυνατότητα ψηφοφορίας σε Γενικές Συνελεύσεις με εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

4)    Αρχαιρεσίες – Ψηφοφορία με αυτοπρόσωπη παρουσία, Δυνατότητα να διεξάγονται αρχαιρεσίες την ίδια ημέρα και ώρα τόσο στην έδρα του σωματείου στην Αθήνα όσο και στο χωριό της Μεγαλόχαρης.

5)    Πρόβλεψη δυνατότητα σύστασης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ υπό την εποπτεία του σωματείου. 

6)    Ορισμός ύψους χρηματικού ποσού για να ανακηρυχθεί κάποιος δωρητής και ευεργέτης , ήτοι άνω των 500,00 ευρώ.

7)    Πρόβλεψη και ανάλυση καθηκόντων Εφόρου περιουσίας – αναπτυξιακών έργων και περιβάλλοντος.

8)    Πρόβλεψη και ανάλυση καθηκόντων Εφόρου επιμόρφωσης και εκδηλώσεων .

9)    Πρόβλεψη και ανάλυση καθηκόντων Επιτροπών Εργασίας.

10)           Πρόβλεψη και ανάλυση καθηκόντων Εφόρου περιουσίας – αναπτυξιακών έργων και περιβάλλοντος.

11)           Τροποποίηση – συμπλήρωση – αναδιατύπωση – αναριθμητισμός  όλων των άρθρων – κωδικοποίηση νέου  καταστατικού όπως αυτό αναγνώστηκε και εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29/11/2015.

 

 

          Τέλος, προτάθηκε από τον Πρόεδρο Χρήστο Τόλη, νέα τροποποίηση, η οποία δεν περιεχόταν στο αναρτημένο στο site του Συλλόγου, καταστατικό και αφορούσε την ονομασία του Συλλόγου. Συγκεκριμένα πρότεινε την μετονομασία από «Εκπολιτιστικό & Λαογραφικό Σύλλογο Κάτω Συνοικιών Μεγαλόχαρης Άρτας» σε «Εκπολιτιστικό & Λαογραφικό Σύλλογο Μεγαλόχαρης Η ΜΠΟΤΣΙΩΤΙΣΣΑ», με κορμό τις ίδιες υπάρχουσες συνοικίες, ίδια σφραγίδα και ίδιες συνθήκες λειτουργίας, υπογραμμίζοντας ότι, ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα, ισχύει και στο μέλλον, σχετικά με την δυνατότητα  εγγραφής νέων μελών από άλλες συνοικίες του χωριού μας, πάντα με την απόλυτη πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας, τονίζοντας, επίσης, ότι οι λόγοι που προκάλεσαν τον διαχωρισμό του χωριού σε Πάνω και Κάτω Συνοικίες πριν 35 χρόνια, δεν βρίσκουν πλέον έδαφος σήμερα και κυρίως στη νεότερη γενιά, και ότι πρέπει πλέον να μπει ένα τέλος στο διχασμό του Πάνω και του Κάτω και σε αυτούς που τον πρεσβεύουν. Οι πιο πολλοί από εμάς, ανέφερε, είμαστε γεννημένοι και εγγεγραμμένοι στα Δημόσια έγγραφα, στη Μεγαλόχαρη Άρτας και όχι σε κάποιες από τις συνοικίες της .

Η πρόταση, αν και βρήκε έδαφος σε αρκετά από τα μέλη, δεν κατέστη δυνατό να υπερψηφιστεί και να τροποποιηθεί, αλλά έμεινε όμως ως παρακαταθήκη για το μέλλον.