Τακτική Γ.Σ.

Την Δευτέρα το βράδυ στις 11/04/2016  πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η Επαναληπτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας με θέματα:

  1. Πεπραγμένα της Διοίκησης (Δ.Σ).
  2. Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός επόμενου έτους.
  3. Διαμόρφωση και έργο στην παραχωρούμενη έκταση στη θέση Κτούλα.
  4. Δημιουργία σκέπαστρου στις τουαλέτες του κοινόχρηστου χώρου στο «Μοναστήρι» και κατασκευή πλακόστρωτου διαδρόμου για πρόσβαση σε αυτές.
  5. Παραχώρηση χώρου, στον περιβάλλοντα και κοινόχρηστο χώρο του «Μοναστηρίου» κατά την διάρκεια εκδηλώσεων σε:

α. Μικροπωλητές παντός είδους,

β. Συλλόγους και φορείς για προώθηση παραδοσιακών προϊόντων.

Η συνέλευση ξεκίνησε με αναφορά του Προέδρου κ. Χρήστου Τόλη στα πεπραγμένα της διοίκησης του προηγούμενου έτους και στον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό και με τοποθετήσεις των μελών μας. Στη συνέχεια, το σώμα της  Γενικής Συνέλευσης, ομόφωνα

Α) Ενέκρινε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό, και

Β) Ψήφισε:

 1.Τη διαμόρφωση του χώρου καθώς και την κατασκευή σταθερών πάγκων και σκέπαστρου στην παραχωρούμενη στο Σύλλογο έκταση, στη θέση Κτούλα, καθορίζοντας για το σκοπό αυτό οικονομικό κονδύλι της τάξεως εως του ποσού των 1.200 ευρώ,

2.Την δημιουργία σκέπαστρου στις τουαλέτες του κοινόχρηστου χώρου στο «Μοναστήρι» και κατασκευή πλακόστρωτου διαδρόμου για πρόσβαση προς αυτές, καθορίζοντας για το σκοπό αυτό οικονομικό κονδύλι της τάξεως εως του ποσού των 1.000 ευρώ, και

3.Την παραχώρηση χώρου, στον περιβάλλοντα και κοινόχρηστο χώρο του «Μοναστηρίου» κατά την διάρκεια εκδηλώσεων, σε μικροπωλητές παντός είδους, καθώς και Συλλόγους και φορείς για προώθηση παραδοσιακών προϊόντων, και συγκεκριμένα αριστερά της εισόδου, διερχόμενοι προς το Μοναστήρι, πάνω από τα υπάρχοντα σκαλοπάτια.

Επίσης, εγκρίθηκε από το σώμα, η διενέργεια των εκλογών για την νέα Διοίκηση του Συλλόγου, όπως αυτή λάβει χώρα στις 15/05/2016, ημέρα Κυριακή, ορίζοντας εφορευτική επιτροπή τους: Λάμπρο Τόλη, Δημήτρη Τσουβέλα και Σπύρο Λιακουνάκο.

Η Γενική Συνέλευση έκλεισε με την πεποίθηση όλων των παρευρισκόμενων, ότι η συμμετοχή των μελών μας στις αρχαιρεσίες  θα είναι αυτή που επιβάλλουν οι καταστάσεις και που θεωρούμε επιβεβλημένο, δηλαδή ΜΑΖΙΚΗ.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για την Διοίκηση, ας επικοινωνήσουν με το Δ.Σ. και στα τηλέφωνα: 6944508683 Πρόεδρος Χρήστος Τόλης, 6972099685 Γραμματέας Νίκος Γιάχος, όπως επίσης και στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής  6972694114  Λάμπρος Τόλης, 6979688077 Δημήτρης (Τάκης) Τσουβέλας και 6977090836 Σπύρος Λιακουνάκος, έως τις 29/04/2016.

You are here: Home Γενικά Τακτική Γ.Σ.